Alarmkoder

Denne artikkelen lister opp ulike alarmkoder, typer og beskrivelser av bakgrunnen for hvorfor alarmen ble utløst. Lenger ned på denne siden vil du også finne en alarmliste over de vanligste alarmkodene.

C03/C09 Kristisk branntermostat / Low Supply Airflow

  • Denne alarmkoden kommer ofte av dårlig luftsirkulasjon i aggregatet.
  • Snø/is blokkerer luftinntaket. Det er brukers ansvar å sjekke at luftinntak og avkast er fri for is, rim eller snø.
  • Aggregatet går på min/laveste hastighet, justeres opp til normal.

Dersom alarmkoden vedvarer er feil eller mangler ved ditt boligaggregat eller sentralstøvsuger ta kontakt med installasjonsfirma som har installert anlegget, entreprenør eller utbygger. Feil som oppstår på grunn av manglende vedlikehold, eks filterbytte dekkes ikke av reklamasjonen.

Ny lyd fra aggregatet?

Du kan åpne døren på aggregatet for å forsøke lokalisere om lyden kommer fra en av viftene eller fra selve rotor/gjenvinneren. Ta gjerne en video med lyd for å sende til installasjonsfirmaet slik at lyden er dokumentert og ta kontakt med installasjonsfirma som har installert anlegget, entreprenør eller utbygger.

Waiting for data (Ensy Ino Vent)

Kommunikasjons feil mellom aggregat og display. Sjekk ledningen fra display og ta inn og ut ledningene fra display til aggregatet.

C76 Kritisk alarm rotorfeil

Sjekk filter. Filterbytte 6., 9. eller hver 12. mnd.

Vi anbefaler før og etter pollensesongen, bytte i april og september for det beste utgangspunktet for inneklima. Du kan bestille filterabonnement her: https://www.ventistal.no/filterabonnement/

Ofte er det luka/døra som ikke er festet godt nok, slik at det siver falsk romtemperatur på avkastet slik at gjenvinningsgraden bli for lav.

Sett på avrimingsmodus 3 (Se hvordan her: Hvordan redusere faren for frostalarm og isdannelse)
Om feilen vedvarer ta kontakt med installasjonsfirma som har installert anlegget, entreprenør eller utbygger.

Lav nettspenning

Kan komme av en kommunikasjons feil mellom display og aggregatet. Sjekk spiralkabel, ofte er det nok å plugge ut og inn. Om feilen vedvarer ta kontakt med installasjonsfirma som har installert anlegget, entreprenør eller utbygger

Frostalarm «C07 Critical Alarm / C08 Critical Alarm – Frost i ettervarmeflate»

Hvordan resette alarm – Frostalarm

Trekk ut kontakten på aggregatet/av sikringen på den kursen som tilhører ventilasjonen.
La luken stå åpen i 10-15 minutter, hvis det er en kald bod/loft, sett inn ovn for å øke temp/tørk av eventuell fukt.
Koble inn sikringen igjen/sett inn støpsel.
Når aggregatet starter igjen, vent noen minutter før du setter på luken.
Hvis aggregatet ikke starter ved første forsøk, prøv med døren åpen litt lenger, evt varm opp den roterende gjenvinneren med en vifteovn/hårføner i noen minutter.
Står aggregatet på et kaldt sted (eks. kaldloft) må man sannsynligvis varme aggregatet med en vifteovn en stund. Lukk luken før aggregatet startes igjen.

 

Alarmliste

KodeVis tekstTypeSystemtypeBeskrivelse
0Ingen alarmerIngenSystemIngen alarmer
1Hardware feilKristiskSystemElektrisk svikt i kontrolleren. Sjekk forsyning og andre alarmer først.
2Alarm timeoutKritiskSystemEn advarsel har blitt kritisk
3Brannalarm aktivertKritiskLuftstrømBranntermostat signaliserer brann
6Kompr. avriming utløptInformasjonDefrostDefrost timeout
7Frost i eftervarmeflateKritiskLufttemperaturEnheter uten overflatetemp.sensor: Luftvarmer: Vannfrostmerskyttelsetermostat aktiv
8Frost i eftervarmeflateKritiskLufttemperaturEnheter uten overflatetemp.sensor: Luftvarmer: Vannfrostmerskyttelsetermostat aktiv
9Overheting varmeelementKritiskAir heatUtløst branntermostat må tilbakestilles manuelt
10Lavt flow over el-varmefl.InformasjonAir heatElektrisk luftvarmer overopphetet. Temperatur > Tmax
11Lavt flow over el-varmefl.InformasjonAir heatElektrisk luftvarmer for lav luftstrøm
14Føler manglerKritiskLufttemperaturDen valgte kontrollføleren er defekt
15Romtemperatur for lavKritiskLuftstrømRomtemperatur under lav innstilling. Beskyttelse ved lav romtemp. med redusert ventilasjon er utilstrekkelig.
16Software feilInformasjonSystemPrograminitialisering eller hovedløkke har skapt et problem. Slå av og på kontrolleren. Hvis dette ikke hjelper, kan det hende at kontrolleren må byttes.
17Watchdog advarselInformasjonSystemProgramfeil. Kontrolleren tilbakestiller seg selv. Slå av og på kontrolleren. Hvis dette ikke hjelper kan det hende kontrolleren må byttes.
18Databaseinnholdet endretInformasjonSystemNår en programvareoppdatering er endret, må du kontrollere innstillingene.
19Bytt filterInformasjonLuftstrømFilteret må skiftes ut. Utløst av trykkforskjell eller tidtaker.
21Kontroller dato og tidInformasjonSystemStrømmen var borte i lenger tid enn batteribackup-tiden i sanntidsklokken. Still inn tid og dato for kontrolleren.
31Avtrekkssensor kortsluttetKritiskSystemAvtrekksluft for temperatursensor
32Avtrekkssensor bruddKritiskSystemTilkobling av avtrekksluft for temp.sensor
39Tilluftssensor kortsluttetKritiskSystemTemp.føler kortslutningsluft
40Tilluftssensor bruddKritiskSystemTilkobling av temp.føler tilluft åpen
41Inntakssensor kortsluttetKritiskSystemTemp.sensor etter kortslutning
42Inntakssensor bruddKritiskSystemTemperaturføler åpen luftforbindelse
43Varmeelement kortsluttetKritiskSystemTemp.sensor etter kortslutning
44Varmeelement bruddKritiskSystemTemp.sensor etter tilkobling av varmeapparatet
45Rotorsensor kortsluttetKritiskSystemTemp.føler rotor (avtrekk) kortslutning
46Rotorsensor bruddKritiskSystemTemp.sensor rotor (avtrekk) åpen tilkobling
74Avtrekksvifte feilKritiskFanManglende taktsignal fra avtrekksvifte
75Tilluftsvifte feilKritiskFanManglende taktsignal fra tilførselsvifte
76Rotor feilKritiskRotorMangler tachosignal fra rotor
92Backup feilInformasjonSystemFeil under skriving eller lesing av de forhåndsinnstilte innstillingene. Slå av, slå på kontrolleren og prøv igjen. Bytt kontrolleren om nødvendig.
95Feil software updateInformasjonSystemEn programvareoppdatering er ikke mulig på grunn av inkompatibel maskinvare (dataflash).
99Brukerpanel OppdateringInformasjonSystemProblem med skjermkommunikasjonen
100Ekstern alarmKritiskEksternEkstern alarminngang aktivert Enhet i total stopp

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.