Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgsbetingelser

Betingelsene nedenfor (1) og NL09 (2) gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

(1) – Priser er brutto priser uten mva. Prisene kan endres uten forutgående varsel.

(2) – Emballasje og frakt kommer i tillegg. Alle priser er FCA lager, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

(3) – Småordretillegg tilkommer på ordre under kr 1.000,-

(4) – Betalingsvilkår er netto per 15 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig. Ved forsinket betaling belastes 18% rente p.a.

(5) – Eventuelle fraktskader/manko forevises transportøren omgående, anmerkes på fraktbrev og attesteres av transportøren. Kopi av fraktbrev sendes Ventistål som eventuelt sender nye varer, og gjør opp med transportør. Kostbare produkter bør sjekkes ekstra nøye, og eventuelt pakkes ut av emballasje. Eventuell fukt på emballasje bør også sjekkes nøye.

(6) – Eventuelle reklamasjoner skal skje skriftlig og uten ugrunnet opphold, senest 7 dager etter mottak av varen. Forsømmes dette, faller reklamasjonsretten bort. Selgers forpliktelser er oppfylt når ny eller tilbørlig reparert del/vare er levert kjøper til erstatning for den defekte. Arbeid i forbindelse med mangelen bekostes av kjøper. Eventuelle følgeskader dekkes ikke.

(7) – Varer tas kun i retur etter skriftlig avtale. På grunn av krav til renhet stilles det store krav til varer som tas i retur. Ved retur beregnes det et gebyr på 25% samt full returfrakt. Ikke lagerførte varer tas ikke i retur.

(8) – Ventistål er medlem av EE returordning. Elektriske deler kan derfor returneres kostnadsfritt til avfallsdeponi eller et av våre lager for gjenvinning.

(9) – Force Majeure. Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel. Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

(10) – Personvern. Ansatte hos Kjøper vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til ansatte hos kunde registreres for å gjennomføre kjøpet. Selger er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Selgers personvernerklæring.

(11) – For øvrig vises til NL09.

 

Vi tar forbehold om feil på web, i prisliste og annet trykt materiell.

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.