Guide til luftbehandlingsaggregater og deres komponenter

Luftbehandlingsaggregater (AHU) er hjertet i ethvert ventilasjonssystem og er essensielle for å opprettholde et sunt inneklima i næringsbygg. Disse systemene består av flere nøkkelkomponenter som hver spiller en kritisk rolle i å sikre effektiv og pålitelig drift. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hovedkomponentene i luftbehandlingsaggregater, betydningen av regelmessig vedlikehold, og hvordan man velger riktig aggregat i henhold til norske standarder og forskrifter.

Hovedkomponenter

For å forstå hvordan luftbehandlingsaggregater fungerer, er det viktig å kjenne til de forskjellige komponentene som utgjør disse systemene.

Filtere
Filtre fjerner støv, pollen, og andre partikler fra luften før den blåses inn i bygningen. Vanlige typer inkluderer grovfiltre (G4), finfiltre (F7), og høyffektivitetsfiltre (HEPA). I henhold til NS-EN 779 og NS-EN ISO 16890, må filtre oppfylle spesifikke krav til effektivitet og kapasitet.

Vifter
Vifter driver luftstrømmen gjennom systemet. Sentrifugalvifter er de vanligste typene brukt i ventilasjonssystemer. I henhold til TEK17, skal vifter ha en energieffektiv utforming for å redusere energiforbruket.

Varmevekslere
Varmevekslere gjenvinner varme fra avtrekksluften og overfører den til inntaksluften, noe som reduserer oppvarmingskostnadene. Roterende varmevekslere, platevarmevekslere og væskekoblede batterier. NS-EN 308 beskriver kravene til ytelse for varmevekslere.

Betydningen av regelmessig vedlikehold

Regelmessig vedlikehold av luftbehandlingsaggregater er avgjørende for å sikre deres langvarige ytelse og effektivitet.

Vedlikehold har en betydelig innvirkning på både systemytelse og levetid. En viktig faktor er filtrenes tilstand. Skitne eller tilstoppede filtre reduserer luftstrømmen og øker energiforbruket. Det er derfor avgjørende å bytte ut eller rengjøre filtre regelmessig i henhold til produsentens anbefalinger. Viftens funksjon spiller også en sentral rolle. For å sikre optimal ytelse bør vifter kontrolleres for slitasje og rengjøres jevnlig. Varmevekslerens effektivitet kan bli påvirket av oppbygging av støv og smuss, som reduserer varmeoverføringen. Rengjøring av varmevekslere er derfor nødvendig for å opprettholde deres effektivitet.

For å oppnå effektivt vedlikehold er det viktig å følge visse tips. Inspeksjonsrutiner bør inkludere en fastlagt plan for regelmessige inspeksjoner og vedlikehold. Overholdelse av standarder er også essensielt. Vedlikehold bør utføres i henhold til relevante norske standarder og forskrifter, som TEK17 og SINTEF Byggforskserien. Ved å følge disse retningslinjene kan man sikre at systemene fungerer optimalt og har en lengre levetid.

Valg av riktig aggregat

Valg av riktig luftbehandlingsaggregat avhenger av flere faktorer, inkludert bygningstype, bruksområde og energieffektivitet. For å velge riktig aggregat må man vurdere flere sentrale faktorer. Kapasitet er en av de viktigste. Aggregatet må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere bygningens ventilasjonsbehov, noe som inkluderer å vurdere luftmengde, trykkfall og viftens ytelse. Energieffektivitet er også en kritisk faktor. Det er viktig å velge aggregater med høy energieffektivitet for å redusere driftskostnadene. Dette innebærer å se etter aggregater med energieffektivitetsklasse A i henhold til Ecodesign-direktivet. Støynivået til aggregatet bør også være lavt nok til å sikre et komfortabelt arbeidsmiljø, noe som er spesielt viktig i kontorbygg og andre stille miljøer.

Anbefalinger basert på bygningstype er også viktige å vurdere. For kontorbygg er aggregater med god varmegjenvinning og lavt støynivå ideelle. I industrielle bygg kan det være nødvendig med robuste aggregater som tåler krevende miljøer og har høy kapasitet. For sykehus er det avgjørende med aggregater som oppfyller strenge krav til luftkvalitet og hygiene. Ved å ta hensyn til disse faktorene og anbefalingene, kan man sikre at det valgte luftbehandlingsaggregatet er optimalt for den aktuelle bygningen og bruksområdet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål om luftbehandlingsaggregater er det bare å ta kontakt med oss.

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.