Langvarig periode med uvanlig lave temperaturer

I perioder med langvarig kulde kan oppstå kondens med påfølgende isdannelse inne i boligventilasjonsaggregater av alle fabrikater. Dette kan igjen føre til frostalarmer som må kvitteres ut for å unngå lengre driftsstans.

Tiltak for å minimere muligheten for at det bygger seg opp is slik at alarmer oppstår er at man endrer noen innstillinger på aggregatet for en periode. Se brukerveiledning for aktuelt aggregat for finne innstillingene.

De viktigste endringene man bør gjøre er å aktivere Avfrosting, deaktivere Lav fukt (dersom funksjonen er tilgjengelig) og endre innstillinger for tilluft i Kjøkkenhettemodus dersom kjøkkehette er tilkoblet aggregatet.
Innstillingen for tilluft bør være 20-30% under Avtrekk.

Dersom det brukes tilluftskompensering i kombinasjon med kjøkkenventilator bør innstillingen være lik for både tilluft og avtrekk. Det er også viktig å sjekke ofte at inntaksrist ikke er blokkert av rim.

Endringene tilbakestilles til slik de var når temperaturen blir normal i forhold til årstiden.

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.