Optimal ventilasjon for sikker peisbruk

Balansert ventilasjon i boligen din spiller en viktig rolle i å opprettholde et trygt og behagelig inneklima. Spesielt når det gjelder bruk av peis eller andre åpne ildsteder, er det avgjørende å forstå hvordan ventilasjonssystemet påvirker sikkerheten.

Ved balansert ventilasjon vil det normalt ikke være undertrykk i boligen, noe som reduserer risikoen for røyknedslag fra ildstedet. Dette betyr at luftstrømmen er balansert mellom tilførsel og avtrekk, og det unngås undertrykk som kan føre til tilbakeslag av røyk.

For at peisen skal fungere optimalt og gi ønsket effekt, krever den en tilførsel av frisk luft på mellom 150 og 300 kubikkmeter per time. Den beste løsningen er å ha en dedikert friskluftkanal direkte til ildstedet eller å sørge for tilstrekkelig «tilluft» gjennom pipen. Dette er vanligvis noe som håndteres av peisleverandøren ved installasjon.

I opptenningsfasen kan det være nyttig å øke lufttilførselen ved å forsere ventilasjonssystemet med en tilluftsforsering, som kan styres med en timer. Dette bidrar til å skape et overtrykk i boligen som hindrer røyk fra å sive inn. Alternativt kan en manuel forseringbryter kobles til ventilasjonsaggregatet, eller man kan enkelt sette et vindu på gløtt mens man tenner opp.

Ved å være oppmerksom på behovet for tilstrekkelig lufttilførsel til peisen og hvordan ventilasjonssystemet kan støtte dette, kan du sikre både effektiv peisbruk og tryggere inneklima.

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.