Vilkår for bruk av stillingsportal og oppbevaring av personopplysninger

Jeg godkjenner herved at mine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med rekruttering. Opplysningene som blir gitt vil være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer innenfor organisasjonen i henhold til EUs forordning for personvern (2018), GDPR.

Behandling av personopplysninger
Opplysningene du oppgir i søknaden registreres hos Ventiståls HR-avdeling.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Navn
  • Fødselsår
  • Kjønn
  • Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse
  • Svar på utvalgsspørsmål i søknadsskjemaet
  • CV
  • Søknadsbrev
  • Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål)
  • Testsvar fra arbeidspsykologiske tester

Ventistål er behandlingsansvarlig
Ventistål er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Hva skal opplysningene brukes til?
Ventistål bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden. Søknaden behandles via et oppsummerende kanditatsvar som sendes til stillingens kontaktperson, og som samler informasjon du har oppgitt i forbindelse med jobbsøknaden.

Automatisert beslutningstaking
Personopplysningene dine vil kunne bli brukt som grunnlag for automatisert beslutningstaking. For hver enkelt stilling bruker vi en kravprofil/kravspesifikasjon som rammeverk for beslutningene som blir tatt.

Utvalgsspørsmål
Basert på det du har svart på utvalgsspørsmålene i søknadsskjemaet, kan du få et avslag hvis du ikke oppfyller skallkravene i henhold til kravspesifikasjonen. Skallkravene fremgår som oftest i jobbannonsen.

Arbeidspsykologiske tester
Rekrutteringsprosessen kan benytte seg av en eller flere arbeidspsykologiske tester. Svarene du gir på testene sammenlignes med en forhåndsbestemt arbeidspsykologisk profil for stillingen. Den arbeidspsykologiske profilen er basert på kompetanser og andre parametere hentet fra kravprofilen. Resultatet fra arbeidspsykologiske tester kan ligge til grunn for beslutningen om hvorvidt du går videre i prosessen eller ikke.

Ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen eller nederst i denne teksten hvis du har spørsmål. 

Hvem har tilgang til opplysningene?
Opplysningene som blir gitt kommer til å være tilgjengelige for HR og rekrutteringspersonell innenfor organisasjonen. Hvis du har beskyttet identitet, skal du henvende deg til kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen. Du bør også være forsiktig med hva slags informasjon du deler i søknaden. Oppgi derfor kun informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen.

Hvor lenge lagres personopplysningene?
Samtlige personopplysninger vil bli slettet innen 12 måneder etter din siste søknad.

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger Ventistål har om deg
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger Ventistål har om deg i form av et datauttrekk. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Kontakt ved forespørsel om datauttrekk/endre/slette opplysninger samt øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger

Organisasjonsnummer: 876859122
Postadresse: Knud Bryns vei 5, 0581 Oslo
Besøksadresse: Knud Bryns vei 5, 0581 Oslo
Telefon: 22 06 13 20
E-postadresse: Send epost

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.