Ombrukte kanaler

Et nytt prosjekt fra Ventistål

Ventistål tar et stort steg med lavere CO2 avtrykk med lanseringen av vårt nyeste prosjekt:
Ombruksprosjekt for brukte ventilasjonskanaler.

Enda mer kortreiste rør

I Ventistål har vi, med våre 16 lagerpunkter, lenge hatt som vårt sterkeste argument utsagnet «kortreiste rør». Bare det i seg selv har vi sett på som en bærekraftig løsning. Men; som et ledende selskap innen ventilasjonsbransjen, er vi fast bestemt på å ta det aktive ansvaret enda et steg videre. Ved å ta i bruk denne tilnærmingen, håper vi å kunne bidra til å redusere avfall og miljøpåvirkning knyttet til produksjon og avhending av ventilasjonsutstyr. I første omgang med fokus på kanaler.

Etterspørsel i markedet

Signaler i markedet vitner om at det mer krav til ombruk. Vårt ombruksprosjekt for brukte ventilasjonskanaler innebærer grundig demontering av kanalene, etterfulgt av en grundig rengjøringsprosess som sikrer at de er i optimal stand for gjenbruk. Deretter gjennomgår kanalene en nøye inspeksjon og kvalitetskontroll før de gjøres tilgjengelige for salg til våre kunder.

Vi må tørre å feile

Det er mye vi fortsatt ikke vet når det kommer til blant annet logistikken og håndteringen av dette. Men ved å være «hands on» å teste ut ulike modeller for dette, lærer vi, gjerne ved å støte på utfordringer man ikke vet ved kun å sitte ved kontorpulten.

Hva med dokumentasjon og EPD?

Ombrukte kanaler vil vi nå legge som egen kategori med egne artikkelnummer. Dette vil også være ute på våre websider. Foreløpig har vi ingen føringer når det kommer til krav på dokumentasjon, så det er også en vei å gå opp.

Vi kommer til å utarbeide egen EPD`er på dette i form av Prosjekt-EPD`er.

Nøkkelen er samarbeid

Ved å knytte oss til aktører som vil det samme og tør å bruke ressurser gjør at vi kan bane veien videre. I et av prosjektene på Vestlandet samarbeider vi med en kunde av oss som har gjort den fysiske jobben med å demontere, rengjøre og legge de på lager. På Østlandet har vi en annen modell hvor en riveentreprenør demonterer, og vi gjør det videre arbeidet selv. Så må man jo se hva som fungerer best, og er mest effektivt når det kommer til kostnader og lagerhold.

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.