Marine/Offshore

Marine / Offshore

Ventistål er markedsleder i Norge og forsyner marine- og offshoreindustrien med ventilasjons- og isolasjonsprodukter.

Våre produkter

Isolerte og isolerte kanaler, kanaler i rustfritt stål og deler klasse A,B,C og F, kabinenheter, luftbehandlingsaggregater, brannspjeld, lameller, vifter, lyddempere og isolasjonsprodukter.

Spørsmål?

Marine: Ta kontakt med oss på mail: marine@ventistal.no
Offshore: Vennligst kontakt oss på mail: offshore@ventistal.no

English

Ventistål is the market leader in Norway supplying the marine and offshore industry with ventilation and insulation products.

Our products
Insulated and ininsulated ducts,stainless steel ducts and parts class A,B,C and F, cabin units, air handling units, fire dampers, louvres, fans, silencers and insulation products.

Questions?
Marine: Please contact us  by mail: marine@ventistal.no
Offshore: Please contact us by mail: offshore@ventistal.no

Produktkatalog / Product catalogue

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.