VentiZone

Hva er VentiZone?

VentiZone er et DVC-system som ivaretar dagens og fremtidens behov for inneklima og setter fokus på energisparing. VentiZone tilbyr en unik løsning for å optimalisere komfort og energieffektivitet i bygg.

Ved å benytte bevegelsessensorer, temperaturfølere og måling av CO2-nivåer, kan VentiZone tilpasse luftkvaliteten i rommet etter faktiske behov. Dette er en bærekraftig løsning som bidrar til økt komfort og arbeidseffektivitet, samt reduksjon i energiforbruket.

VentiZone tilbyr også etasjekontrollere som knytter sammen alle rom i etasjen og gir mulighet for ulike innstillinger for forskjellige utleiesoner. Gjennom denne kontrolleren får man enkelt oversikt over alle rommene og status for temperatur, CO2-nivåer og mer. Alt dette er tilgjengelig på en enkel og brukervennlig måte.

VentiZone gjør det enkelt både for bruker, driftsansvarlig og byggherre. Velg VentiZone og få kontroll over bygningen, både med tanke på energieffektivitet og komfort.

  • Kontakt VentiZone

    Ønsker du å vite mer om VentiZone? Ta kontakt med prosjektleder Lasse Stavdal.
    Lasse.stavdal @ ventistal.no

VentiZone er enkelt

– Enkelt å bruke

– Enkelt installering

– Enkel innregulering

– Enkelt for bruker

– Enkelt å integrere med andre systemer

og selvfølgelig: Energieffektivt

Fra start til slutt

I første fasen av et bygg der man skal velge en løsning, er VentiZone et meget fleksibelt alternativ. Vi har alle kombinasjonene mellom luft, vann og strøm. Det vil si at du kan ha ventiler med luft, vafler, vannbåren gulvvarme, varmekabler, panelovner eller radiatorer. Alt dette, sammen med lys og solskjerming styres av bruker gjennom egen telefon og som standard er soner satt opp med temperatur, CO2 og bevegelsessensor (PIR).

I prosjektfasen gir dette ekstra rom for RIV (Rådgivende Ingeniør VVS) til å få den beste løsningen på forskjellige steder i bygget. Alt er temmelig ferdig programmert i kontrollerne og man behøver kun å skru på de funksjonene man ønsker.

Ved installasjon er det enkelt. Man monterer på lik linje som før og legger ett strømpunkt til hver kontroller, enten vanlig stikk eller wago-systemet. VentiZone bruker RJ45 for sikker kommunikasjon mellom kontrollerne – dette for å sikre byggets drift.

Igangkjøringen gjøres enkelt med et installasjonsverktøy der man skanner bygningen og deretter går fra sone til sone og skrur på de ønskede funksjonene. Man vil umiddelbart få verdier og testingen av anlegget er allerede startet. Man har også en unik ID pr. kontroller som man enkelt kan bruke ved integrering til toppsystemet. Dersom alle blokkene er like blir det en ren kopiering pr. sone.

Dette kan anses for å være en av de raskeste metodene for integrasjon. VentiZone tilbyr både etasje-optimizer topp-optimizer for store bygg.

VentiZones fleksibilitet under drift gir deg full kontroll. Skal du eksempelvis sette opp en vegg lager du en ny sone og flytter de eksisterende kontrollerne fra den gamle sonen over i den nye. Så enkelt er du i drift på ny sone. Man kan også lage grupper ved fremleie, der man kan tilpasse ønsker i gruppene og lett bygge ut eller minimere.

VentiZone Rehabilitering

VentiZone Pro er designet for å gjenbruke eksisterende anlegg og gir deg muligheten til å oppgradere til en smartere løsning. Med vår kontroller kan du styre ventilasjonen i soner eller kontorer med standard sensorer for temperatur, CO2 og bevegelse.

VentiZone er et stand alone system som er fullt skalerbart helt opp til et fullintegrert DVC-anlegg. I tillegg gjør installasjonsverktøyet det enkelt å sette opp systemet.

Brukerne kan også justere ventilasjonen via QR-koder på sin mobiltelefon og systemet kan også helt enkelt integreres i et SD-anlegg. Med bevegelsessensor (PIR) CO2 og temperatur integrert, vil systemet automatisk justere seg etter behov.

VentiZone gjør reisen fra 1970 til 2030 enkelt.

Last ned brosjyrer og dokumentasjon

Er du registrert kunde hos oss og ønsker webshoptilgang?

Som kunde hos Ventistål har du flere tiår med kompetanse og ekspertise i ryggen. Vi jobber hver dag for å levere gode løsninger som passer deg og dine behov. Vi tilbyr en rekke tjenester som blant annet prosjektering, rådgivning og mye mer. Med lokasjoner over hele landet leverer vi kortreist og effektivt.